Molekulyarnaya Genetika, Mikrobiologiya i Virusologiya №2 2015

Contents

Afanas’ev Maxim Vladimirovich, Mironova Lilia Valerevna, Balakhonov Sergey Vladimirovich
ToF MS Analysis for Yersinia pestis, Vibrio cholera, and Francisella tularensis Identification
3
Kalinina O.V., Dmitriev A.V.
Genome Organization and Life Cycle of the Hepatitis C Virus
9

EXPERIMENTAL WORKS

Khomenkov V.G., Skoblov M.Yu., Korolenkova L.I., Kiselev F.L.
Cloning of Alternative Isoforms of the Catalytic Subunit of the Human Thelomerase (hTERT)
14
Romanova Yu.M., Mulabaev N.S., Tolordava E.R., Seregin A.V., Seregin I.V., Alexeeva N.V., Stepanova T.V., Levina G.A., Barhatova O.I., Gamova N.A., Goncharova S.A., Didenko L.V., Rakovskaya I.V.
Microbial Communities on Kidney Stones
20
Mironova L.V., Afanas’ev Maxim Vladimirovich, Goldapel Eduard Gennad’evich, Balakhonov Sergey Vladimirovich
Multilocus Sequence-typing of Vibrio Cholerae Strains with Various Epidemic Importance
26
Byvalov A.A., Dudina L.G., Chernyad’ev A.V., Konyshev I.V., Litvinets S.G., Ovodov Yu.S.
Immunochemical Activity of Yersinia pseudotuberculosis B-Antigen
32

METHODS OF RESEARCH

Sudarkina O.Yu., Dergunova L.V.
Preparation of Human Tissue Protein Extracts Enriched with the Sphingomyelin Synthase 1
38