Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika №4 2012

CONTENTS

Biochemistry

 
Titov V.N., Oschepkova Ye.V., Dmitriev V.A. , Guschyna O.V. , Shiryayeva Yu.K. , Yashin A.Ya. The hyperiricosuria as an indicator of derangement of biologic functions of endoecology and adaptation, biologic reactions of excretion, inflammation and arterial tension 3
Matveyeva Ye.L., Gasanova A.G., Spirkina Ye.S. The biochemical composition of synovial liquid of human knee joint in normal condition (indicators of electrolytes and protein specter) 14
Ryabova T.I., Popova T.V., Sirotin B.Z. The concentration of homocysteine in blood serum among indigene and outsider population of Priamurye 16
Kolesnikova L.I., Darenskaya M.A., Bardymova T.P., Grebenkina L.A., Dolgikh M.I., Osipova Ye.V. The evaluation of system of lipoperoxidation in patients with diabetes mellitus type I in different ethnic groups 19

Hematology

 
Abduvaliyev A.A., Gildyeva M.S., Khidirov B.N., Saydaliyeva M., Khasanov A.A., Musayeva Sh.N., Saatov T.S. The implementation of computer model in research of dynamics of proliferation of cells of thyroid gland follicle 22

Immunology

 
Krasylnikova K.S., Polenok Ye.G., Anosova T.P., Kostyanko M.V., Goreyeva Yu.V., Sutulina I.M., Raving L.S., Karas I.Yu., Glushkov A.N. The characteristics of formation of antibodies to xeno- and endobiotics in women with inherent malformation of fetus 24
Tchurina Ye.G., Urazova O.I., Novitsky V.V., Kolosov A.Ye., Sionina Ye.V., Filinyuk O.V., Voronkova O.V., Naslednikova I. O. The immune stressor effects of T-regulatory cells under infiltrative tuberculosis of lungs 26
Loginova M.A., Trofimova N.P., I.V., Paramonov I.V. The analysis of detection rate of ambiguity of loci under HLA-typing by SSO technology 29
Kuvshinov M.V. , Obryadina A.P. The actual issues of comparing the results of quantitative immune-enzyme tests 32

Microbiology

 
Myznikova A.I., Kuyevda D.A. , Shipulin G.A., Ladnaya N.N., Pokrovsky V.V. The outer quality control of identification of mutations of HIV drug resistance to anti-retrovirus preparations: the results of "HIV Resistance-2009" program 35
Mazurova I.K., Borisova O.Yu., Rudakova I.A., Gadua N.T., Ivashinnikova G.A., Salova N.Ya., Abasova F.M., Trebunskikh I.P., Dmitriyeva L.A., Alyeshkin V.A. The quality control of nutrient medium in laboratory bacteriologic diagnostics of diphtheria 39
Grishkina T.A. The morphologic characteristics of microscopic fungi of genus Coccidioides 41

Minutes from practice

 
Farkhutdinova L.M., Allaberdina D.U., Gaysarova G.A., Biglova G.A., Kruglova I.S., Guseva P.S., Madjerina L.Ya., Khamitov A.A., Kashayev M.Sh., Polyakov I.V., Bakiyev I.M. The clinical laboratory manifestations of severe form of diffuse toxic goiter 44
Bighayeva L.Yu., KolodeyS .V. The primary diagnostics of homozygotic beta-thalassemia in female patient aged 27 47

Official records

 
The order of Minzdravsocrazvitiya of Russia from 25.07.2011 № 808n "On the procedure of obtaining the qualifying categories by medical and pharmaceutical workers" 49

Anniversary

 
Alexandra Sergeevna Petrova 57