Gematologiya i Transfusiologiya №4 2013

CONTENTS

Andrey Ivanovich Vorobyov. On the occasion of his 85th birthday. The soul of medicine is living

4

ORIGINAL PAPERS

 
Mendeleeva L.P., Bogdanov R.F., Galtseva I.V., Kuzmina L.A., Gaponova T.V., Gemdzhyan E.G., Obukhova T.N., Risinskaya N.V., Kalinin N.N., Parovichnikova E.N., Savchenko V.G.
Peripheral blood T-lymphocyte subpopulations in patients with hematological malignancies treated with donor lymphocyte infusions after transplantation of allogenic hemopoietic stem cells
5
Gindina T.L., Mamaev N.N., Baikov V.V., Barkhatov I.M., Gorbunova A.V., Bondarenko S.N., Slesarchuk O.A., Averyanova M.Yu., Uspenskaya O.S., Afanasyev B.V.
Two new observations of 8p11 myeloproliferative syndrome with t(6;8)(q27;p11) and t(8;9)(p11;q34) translocations, FGFR1 gene deletion, and EVI-1 gene hyperexpression: theoretical and clinical aspects
13
Romanenko N.A., Gritsaev S.V., Bessmeltsev S.S., Abdulkadyrov K.M.
Efficiency of erythropoiesis-stimulating drugs in anemia in patients with the myelodysplastic syndrome
18
Karyakin A.V., Beksaev S.G.
Analysis of aluminium content in albumin solutions for infusion by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
22
Potemkin I.A., Kyuregyan K.K., Isaeva O.V., Belyakova V.V., Maiorova O.A., Shchibrik E.V., Polyakov A.D., Malinnikova E.Yu., Mikhailov M.I.
Prevalence of hepatitis E markers in blood donors in various regions of the Russian Federation
26
Karpenko F.N., Potapnev M.P., Nikanchik T.A., Perekhod Z.V., Krasko O.V.
Donors’ motivation for whole blood donation in Belarus and the planned behavior theory
29

REVIEW OF LITERATURE

 
Parovichnikova E.N., Pimenova M.A., Kokhno A.V., Savchenko V.G.
Chromosomal abnormalities in hemopoietic stromal precursor cells in myelodysplastic syndrome
33

EXCHANGE OF EXPERIENCE

 
Bolotov A.I., Zagoruiko I.N., Mozhzherin Yu.V.
Integrated system of Transfusiology for blood transfusion departments (stations)
41
Likhacheva E.A., Polyanskaya T.Yu., Zorenko V.Yu.
The diagnosis and treatment of von Willebrand’s disease: International experience
45

ANNIVERSARIES AND MEMORABLE DATES

 
Knopov M.Sh., Taranukha V.K.
Natalya Sergeyevna Kislyak, outstanding pediatric hematologist and public health organizer
50

OBITUARY

 
In memory of Yuryi Nicolaevich Tokarev 52

EXPERIMENTAL MEDICINE

 
Pupyshev A.B., Pozdnyakova S.V., Arkhipov S.A.
Effects of dextran and polyvinylpyrrolidone plasma substituting polymers on the rat liver macrophages and blood monocytes
53

BOOK REVIEW

 
Vorobyov A.I.
Review of the book by Shvelidze T.I., Saralidze T.G., Saralidze N.G., Mokhevishvili L.A. Atlas of Hematology (Preclinical Diagnosis). Oncology. Immunology. Transplantology. Obstetrics and Gynecology. Infectology
57