Gematologiya i Transfusiologiya №2 2014

Contents

ORIGINAL PAPERS

Khamaganova Ekaterina G., Biderman B.V., Yakutik I.A., Kuzminova E.P., Yushkova A.A., Kuzmina L.A., Parovichnikova E.N., Sudarikov A.B., Savchenko V.G.
The problem of ambiguities in high resolution HLA typing for transplantation of allogenic hemopoietic stem cells from an unrelated donor
4
Klimkovich Nataliya N., Piven N.V., Krasko O.V., Kozarezova T.I., Tishkevich M.N.
The content of active Akt1 antiapoptotic protein in bone marrow cell lyzate in primary myelodysplastic syndromes
9
Yakutik Igor A., Al-Radi L.S., Biderman B.V., Nikitin E.A., Sudarikov A.B.
DETECTION OF B-RAF V600E MUTATION IN PATIENTS WITH HAIRY CELL LEUKEMIA BY ALLELE-SPECIFIC RT-PCR
16
Chumak A.A., Astrelina Tatiyana A., Lebedeva L.L., Azova M.M., Pukhlikova T.V., Stavtsev D.S., Dyshlevaya Z.M., Arkhipova A.N.
Genetic polymorphism of HLA antigens in acquired aplastic anemia
19
Dereza Tatiyana L., Skryleva I.A., Kutyurova O.G., Berkovsky A.L.
Isolation of highly purified plasma factor IX
25
Rumyantsev A.G., Sukhanov Yu.S., Maksimov V.A., Laptev Vladimir V.
Indications for the use of microfiltration devices in transfusion of blood and its components
30
Potapnev Mikhail P., Karpenko F.N., Nikanchik T.A., Perekhod Z.V., Klestova T.V., Krasko O.V.
Socio-demographic characteristics of donors of whole blood and blood components in the Belarus Republic
33

REVIEWS OF LITERATURE

Polyanskaya Tatiana Yu., Zorenko V.Yu.
Faiba preventive hemostatic therapy in patients with inhibitory hemophilia
40
Zubkova Natalia V.
Infection safety of donor plasma preparations
44

EXCHANGE OF EXPERIENCE

Tyurina Natalia G., Vernyuk M.A., Pavlova O.A.
Approaches to therapy for primary mediastinal B-large-cell lymphoma
50