Gematologiya i Transfusiologiya №1 2015

Contents

ORIGINAL PAPERS

Galstyan Gennadiy M., Kolosova I.V., Krechetova A.V., Gemdzhyan E.G., Gribkova I.V., Orel E.B., Polyanskaya T.Yu., Zorenko V.Yu.
Efficiency of therapy of hemorrhagic syndrome in patients with thrombocytopenia with recombinant activated factor VII
4
Gritsaev Sergey V., Sidorova Z.J., Kapustin S.I., Kostroma I.I., Potichonova N.A., Martinkevitch I.S., Blinov M.N., Abdulkadyrov K.M.
Aberrant methylation of p15 and SOX7 genes in patients with myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia
12
Kosyakova Yulia A., Davydkin I.L., Gilmiyarova F.N., Gergel N.I., Gusyakova O.A., Seleznyova I.A., Epifanova A.A., Gilmutdinov R.G.
Group-specific hemopoietic potential in health individuals and hemophilia patients
18
Levin Grigory Ya., Sukhareva E.G.
Changes in erythrocyte electrokinetic characteristics after their preservation
21
Shifman E.M., Barinov S.V., Dolgikh V.T., Medyannikova Irina V., Blauman S.I.
Prevention of obstetric complications associated with thrombophilia gene polymorphisms
24

CLINICAL CASES

Abdullaev Adham O., Treglazova S.A., Skorobogatova A.V., Makarik T.V., Stepanova E.A., Shukhov O.A., Turkina A.G., Melikyan A.L., Kovrigina A.M., Sudarikov A.B.
Quantitative evaluation of JAK2V617F mutation and BCR-ABL p210 translocation in patients with simultaneous JAK2V617F mutation and BCR-ABL translocation
29
Udovichenko Alla I., Kleina I.V., Grebenyuk L.A., Kolosova L.Yu., Pliskunova Yu.V., Melikyan A.L., Obukhova T.N.
Detection of inv(3)(q21q26) in bone marrow Ph-negative cells in a patient with chronic myeloid leukemia who developed the myelodysplastic syndrome and transformation into acute myeloid leukemia
32

EXCHANGE OF EXPERIENCE

Zhiburt Evgeniy B.
Erythrocyte transfusion in acute coronary syndrome
37

HISTORY OF MEDICINE

Markova Svetlana V., Zoloedov V.I.
On the history of “septic tonsillitis” studies: contribution of scientists of the Voronezh Medical Institute
41

OBITUARY

In memory of Stanislav Alekseyevich Sadkov 43

NATIONAL CLINICAL RECOMMENDATIONS

Melikyan Anait L., Pustovaya E.I., Tsvetaeva N.V., Abdulkadyrov K.M., Lisukov I.A., Gritsaev S.V., Golenkov A.K., Davydkin I.L., Pospelova T.I., Ivanova V.L., Shatokhin Yu.V., Savchenko V.G.
National clinical recommendations for diagnosis and therapy of idiopathic thrombocytopenic purpura (primary immune thrombocytopenia) in adults
44