Voprosy Virusologii №4 2015

Contents

ORIGINAL RESEARCH

Kontarov Nikolay A. , Ermakova A.A., Grebionkina N.S., Yuminova N.V., Zverev V.V.
The study of the antiviral activity of polyelectrolytes with respect to the influenza virus
5
Narovlyansky Aleksandr N., Ivanova A.M., Shevlyagina N.V., Didenko L.V., Borovaya T.G., Izmest’eva A.V., Sanin A.V., Pronin A.V., Ershov F.I.
Efficacy of polyprenyl phosphates in the experimental genital herpes model
9
Barinsky I.F., Grebennikova T.V., Alkhovsky S.V., Kochergin-Nikitsky K.S., Sergeyev Oleg V., Gribencha S.V., Raev S.A.
Molecular genetic characteristics of the virus isolated from patients with human acute encephalomyelitis and multiple sclerosis
14
Sadikaliyeva Sandugash O., Sultankulova K.T., Shorayeva K.A., Strochkov V.M., Chervyakova O.V., Zaitsev V.L., Tabynov K.K., Sandybayev N.T., Sansyzbay A.R., Egorov A.Yu.
Genetic stability of the HA, NA, and NS genes of the recombinant vector virus Flu-NS1-124-Omp16 (H5N1) expressing the brucellar gene
18
Osidak Lyudmila V., Gonchar V.V., Voloshuk L.V., Golovacheva E.G., Culikova N.A., Dondurey E.A., Afanasjeva O.I., Suhovezkaia V.F., Milkint K.K., Obraztsova E.V., Mushkatina A.L., Konovalova N.I., Pisareva M.M., Goncharova E.S., Galkina S.N., Drinevsky V.P., Go A.
Clinical and laboratory presentation of the influenza А (H1N1pdm 2009) in children and adults during the period of 2009-2013 in St. Petersburg
23
Lapovok Ilya A., Laga V.Y., Kazennova E.V., Vasilyev A.V., Dzissyuk N.V., Utegenova A.K., Abishev A.T., Tukeev M.S., Bobkova M.R.
Molecular epidemiological analysis of HIV-1 in Kazakhstan in 2009-2013
29
Seybil Vladimir B., Malyshkina L.P., Ageeva O.T., Kosolapova E.I., Mnozhina E.G., Groshenkova E.V., Krivtsov N.V., Gurianova N.I., Daltsaeva M.K., Fomina N.S.
Collective immunity against poliomyelitis among the population of several regions of Russia
37
Desheva Yuliya A., Smolonogina T.A., Rudenko L.G.
A preclinical trial of the reassortant influenza virus vaccina strain A/17/Quail/Hong Kong/97/84 (H9N2)
40
Boravleva E.Y., Chvala I.A., Lomakina N.F., Repin P.I., Mudrak N.S., Rudenko L.G., Gambaryan Aleksandra S., Drygin V.V.
Testing of apathogenic influenza virus H5N3 as a poultry live vaccine
44