Detskaya Khirurgiya №5 2015

Contents

Poddubny I.B., D’yakonova Elena Yu., Ismailov M.U., Trunov V.O., Makhade A.R., Yarustovsky P.M., Bekin A.S., Tolstov K.N.
Laparoscopic surgery on pathological Meckel's diverticulum
4
Shcherbina V.I., Mashkov Aleksander E., Filyushkin Yu.N., Slesarev V.V., Vinokurova E.N., Sigachev A.V.
Diagnostics and treatment of chronic duodenal obstruction in children
7
Kozlov Yuriy A., Novozhilov V.A., Koval’kov K.A., Chubko D.M., Mikhailov N.I., Baradieva P.Zh., Tysyachny A.S., Us G.P., Kuznetsova N.N.
Simultaneous surgical correction of oesophageal and duodenal atresia
12
Aver’yanova Yuliya V., Stepanov A.E., Razumovsky A.Yu., Makarov S.P., Vasil’ev K.G., Ashmanov K.Yu., Myzin A.V., Netsvetaeva T.E., Isaeva M.V., Burmistrov I.Yu., Kochkin V.S., Bryusov G.P., Rogozhin D.V.
Results of autological intestinal reconstruction in children with sahort bowel syndrome
16
Sultonov Sherali R. , Saburova A.M., Pulatov Kh.K., Guriev Kh.D., Ustobaeva N.Kh.
Lipid peroxidation and the antioxidant system in children with external intestinal fistulas
19
Kucherov Yuriy I., Zhirkova Yu.V., Frolova K.A., Rekhviashvili M.G., Shishkina T.N.
Surgical strategy for the treatment of biliary atresia: primary transplantation or Kasai's surgery (foreign experience)
22
Okuneva Aleksandra I. , Okunev N.A., Vlasov A.P., Soldatov O.M., Ryazina I.Yu.
Ultrasound changes in hemangioma tissues after intratissue administration triamcinolone
25
Chepurnoy Mikhail G., Chepurnoy G.I., Katsupeev V.B., Leiga A.V., Rozin B.G.
Surgical treatment of aerocysts in the children's lungs
29
Demidov Aleksander A. , Gel’dt V.G., Kazanskaya I.V., Dzheribal’di O.A., Mlynchik E.V., Zabotina E.K., Vedishcheva M.Yu.
Conservative treatment of microcystis in children with myelodysplasia
32
Semenov Stanislav V., Malakhov O.A., Sharpar’ V.D., Neganov O.A., Kamenskikh M.S., Malakhov O.O.
The use of a titanium elastic nail (TEN) for the treatment of the radial neck fracture in children
38
Tsybin Anatoliy A. , Mashkov A.E., Sultonov Sh.R., Zakharova N.M., Slesarev V.V., Mokhammad Bashir
Aspiration drainage and morphological control of the chronic hematogenous focus of osteomyelitis in children
41
Lipatov Vyacheslav A., Petlakh V.I., Naimzada M.D.Z., Zatolokina M.A., Sergeev A.V.
Modeling of intra-abdominal adhesion formation in experiment
46

CLINICAL NOTES AND CASE REPORTS

Komelyagin Dmitriy Yu., Dubin S.A., Vladimirov F.I., Petukhov A.V., Dergachenko A.V., Shafranov V.V., Ivanov A.V., Paches O.A., Vafina Kh.Ya., Pasechnikov A.V., Romanov D.V., Stroganov I.A., Slipenko V.G.
Treatment of a patient with post-traumatic arteriovenous fistula on the neck. Case report
50
Bolotov Yuriy N., Minaev S.V., Tokhchukov R.M., Stepanova E.V.
Sigmoid colon torsion in an adolescent
53

CURRENT EVENTS

Brovin D.N., Mirakov K.K., Okulov A.B.
The 4th Congress of Pediatric Urologists and Andrologists “Basic and applied problems of pediatric urology and andrology”
56