Gematologiya i Transfuziologiya №3 2008

 
ORIGINAL  PAPERS
3 Polyanskaya T. Yu., Zorenko V. Yu., Karpov E. E. Use of recombinant activated factor VII for surgical interventions in patients with inhibitor hemophilia   | Summary
6 Kravchenko S. K., Magomedova A. U., Zamyatina V. I., Margolin O. V., Kremenetskaya A. M., Vorobyov A. I. High-dose chemotherapy of generalized (without bone marrow involvement) diffuse B-large-cell lymphoma in elderly patients   | Summary
10 Pospelova T. I., Skvortsova N. V., Kovynev I. B., Nechunaeva I. N. Cytokine profile of patients with non-Hodgkin’s lymphomas is an additional prognostic factor   | Summary
15 Litvinova L. S., Kolobovnikova Yu. V., Ryazantseva N. V., Novitsky V. V. Morphofunctional characteristics of eosinophilic granulocytes in hematological malignancies associated with eosinophilia syndrome   |Summary
20 Moiseyeva T. N., Zybunova E. E., Dzhulakyan U. L., Volkova Ya. K., Kaplanov K. D., Lubenets N. L., Andrianova E. L., Ose I. V., Kravchenko S. K., Kremenetskaya A. M., Vorobyov A. I. Comparative study of safety and efficiency of two filgrastim preparations (granogen and neupogen) in patients with Hodgkin’s lymphoma (results of phase IIb clinical studies)   | Summary
24 Leplina O. Yu., Nasonova G. V., Tikhonova M. A., Kryuchkova I. V., Lisukov I. A., Ostanin A. A., Chernykh E. R. Characteristics of interferon-alpha-induced dendritic cells in patients with malignant lymphomas   |Summary
 
REVIEW OF LITERATURE
29 Khoroshko N. D., Vinogradova O. Yu., Turkina A. G. Dasatinib therapy of patients with chronic myeloid leukemia resistant to imatinib therapy   | Summary
 
CLINICAL NOTE
35 Bogdanov A. N., Sarzhevskii V. O., Kolyubaeva S. N., Malakhova S. N., Nikitin V. Yu., Viktorova N. A., Krasnova O. R., Titova A. A. A case report of acute lymphoblastic leukemia with t(9;22) translocation and several additional rearrangements   | Summary
38 Zamyatina V. I., Kravchenko S. K., Gilyazitdinova E. A., Baryakh E. A., Fedorova S. Yu., Obukhova T. N., Gotman L. N., Kaplanskaya I. B., Kremenetskaya A. M., Vorobyov A. I. Diagnostic search, choice of chemotherapy, and accompanying treatment of Burkitt lymphoma   | Summary
42 Purlo N. V., Biryukova L. S., Keselman S. A., Galstyan G. M. Clinical observation of obstetrical sepsis complicated by polyorgan failure   | Summary
 
EXCHANGE OF EXPERIENCE
48 Vetrov V.V., Fedyura I.F. Small-volume plasmapheresis in complicated pregnancy with a uterine cicatrix after cesarean section   | Summary
 
EXPERIMENTAL MEDICINE
54 Azhigirova M. A., Dereza T. L., Tsipileva T. A., Orlova M. L., Isaeva O. V., Popova O. V., Potyatynnik O. N., Kyuregyan K. K., Mikhailov M. I., Teterina T. A. Experimental study of virus inactivation in methylene-blue treated plasma   | Summary