Voprosy Virusologii №1 2008

 
REVIEWS
4 Fadeev F. A., Sergeev A. G., Novoselov A. V. Receptor specificity of human enteroviruses   | Summary
 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
10 Pavlish O. A., Diduk S. V., Smirnova K. V., Shcherbak L. N., Goncharova E. V., Shalginskikh N. A., Arkhipov V. V., Kichigina M. Yu., Stepina V. N., Belousova N. V., Osmanov E. A., Yakovleva L. S., Gurtsevich V. E. Mutations of the Epstein-Barr virus LMP1 gene mutations in Russian patients with lymphoid pathology and healthy individuals   | Summary
16 Lukashev A. N., Reznik V. I., Ivanova O. E., Eremeyeva T. P., Karavyanskaya T. N., Pereskokova M. A., Lebedeva L. A., Lashkevich V. A., Mikhailov M. I. Molecular epidemiology of ECHO 6 virus, the causative agent of the 2006 outbreak of serous meningitis in Khabarovsk    | Summary
21 Semenova N. P., Prokudina E. N., Chumakov V. M., Grigorieva T. A., Stitz L. Native and renatured oligomer-dependent epitopes of intracellular influenza virus nucleocapsid protein   | Summary
24 Rudneva I. A., Kaverin N. V., Timofeyeva T. A., Shilov A. A., Varich N. L., Kochergin-Nikitsky K. S., Krylov P. S., Lvov D. K. Optimization of the gene composition of influenza H5 virus hemagglutinin-containing reassortants and their efficacy in immune cross-protection experiments   | Summary
27 Babkin I. V., Ryazankin I. A., Lebedev L. R., Bulychev L. E., Nesterov A. E., Nosareva O. V., Babkina I. N. Immnogenic properties of recombinant vaccinia virus containing the human IL-2 gene    | Summary
31 Kolobukhina L. V., Malinovskaya V. V., Gatich R. Z., Merkulova L. N., Burtseva Ye. I., Isayeva Ye. I., Parshina O. V., Guseva T. S., Orlova T. G., Voronina F. V. Evaluation of the efficacy of wiferon and arbidol in adult influenza   | Summary
34 Belov A. V., Larichev V. F., Galkina I. A., Khutoretskaya N. V., Butenko A. M., Konstantinova I. D., Muzyka I. S., Galegov G. A. In vitro activity of Russian ribavirin on the models of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, Rift Valley fever virus, and Tahyna and Dhori viruses   | Summary
36 Obryadina A. P., Zagryadskaya Yu. Ye., Savelyeva N. V., Pimenov V. K., Puzyrev V. F., Burkov A. N., Ulanova T. I. Study of the diagnostic potential of various regions of tick-borne encephalitis virus glycoprotein E   | Summary
 
GUIDELINES FOR THE VIROLOGIST  
39 Borisevich I. V., Potryvayeva N. V., Melnikov S. A., Yevseyev A. A., Krasnyansky V. P., Maksimov V. A. Design of equine serum-based Marburg virus immunoglobulin    | Summary
41 Kuzina L. Ye., Sadikova N. V., Nikolayev V. L., Malyshev N. A., Zverev V. V., Kuzin S. N. Evaluation of the efficiency of external assessment of the quality of determining antibodies to hepatitis C virus in the network of screening laboratories   | Summary
44 Okulova O. N., Mishchenko V. A., Ponomarev A. P. Alkaline cultivation of bovine rotavirus in the continuous cell cultures    | Summary
46 Samoilovich Ye. O., Svirchevskaya Ye. Yu., Yermolovich M. A. Comparative assessment of determination of measles virus IgG antibodies in blood serum and dried whole blood   | Summary