Voprosy Virusologii №2 2009

 
REVIEWS
4 Sergeyev O. V. Porcine epidemic diarrhea    | Resume, key words, literature
 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
8 Shchelkanov M. Yu., Prilipov A. G., Lvov D. K., Fedyakina I. T., Kazaryan A. S., Galkina I. V., Morozova T. N., Kushnir A. T., Vlasov N. A., Deryabin P. G. Dynamics in virulence of highly pathogenic influenza A virus A/H5N1 genotype 2.2 strains isolated in Russia in 2005-2007    | Resume, key words, literature
17 Deryabin P. G., Isaeva E. I., Maldov D. G., Ilyichev A. V., Pichugina L. V., Lvov D. K. Effect of Stimforte on infection induced by hepatitis C virus, genotype 1b     | Resume, key words, literature
21 Senyuta N. B., Kleiman A. M., Karseladze A. I., Tryakin A. A., Goncharova Ye. V., Tyulyandin S. A., Gurtsevich V. E. HERV-K-associated carcinogenesis: co-expression of viral and cellular proteins in the development of human germ-cell tumors     | Resume, key words, literature
27 Vorkunova G. K., Kalnina L. B., Burshtein M. E., Serbin A. V., Rodionov I. L., Pavlova M. V., Bukrinskaya A. G. Effects of novel antiviral agents on HIV-1 replication    | Resume, key words, literature
31 Lapovok I. A., Kazennova E. V., Bobkova M. R. Characterization of the structure of the 5’-LTR region of HIV-1 subtype A wide spread in Russia    | Resume, key words, literature
36 Lvov D. N., Shchelkanov M. Yu., Dzharkenov A. F., Galkina I. V., Kolobukhina L. V., Aristova V. A., Alkhovsky S. V., Prilipov A. G., Samokhvalov Ye. I., Deryabin P. G., Voronina A. G., Vasilyev A. V., Bezzhonova O. V., Lvov D. K. Population interactions of West Nile virus (Flaviviridae, Flavivirus) with arthropode vectors, vertebrates, humans in the middle and low belts of Volga delta in 2001—2006    | Resume, key words, literature
 
GUIDELINES FOR THE VIROLOGIST
44 Yegorova N. I., Pyrenkova I. Yu., Igolkina S. N., Sharipova I. N., Puzyrev V. F., Obryadina A. P., Burkov A. N., Kornienko N. V., Fields H. A., Korovkin A. S., Shalunova N. V., Bektimirov T. A., Kuznetsov K. V., Koshcheyeva N. A., Ulanova T. I. Diagnostic advantages of the test system "DS-EIA-HBsAg-0.01" for detection of HBV surface antigen    | Resume, key words, literature
 
ANNIVERSARY
48 A. N. Slepushkin (on the occasion of the 80th anniversary of his birth)