Voprosy Virusologii №4 2008

 
REVIEWS
4 Lvov D. K., Zverev V. V., Gintsburg A. L., Marennikova S. S., Paltsev M. A. Smallpox is a dormant volcano   | Summary
 
ORIGINAL INVESTIGATIONS
9 Khamitov R. A., Loginova S. Ya., Shchukina V. N., Borisevich S. V., Maksimov V. A., Shuster A. M. Antiviral activity of arbidol and its derivatives against the pathogen of severe acute respiratory syndrome in the cell cultures   | Summary
13 Ivanova V. T., Matyushina R. O., Slepushkin A. N., Burtseva Ye. I., Oskerko T. A., Shevchenko Ye. S., Trushakova S. V., Kurochkina Ya. Ye., Zagorskaya Yu. N., Cherkasov Ye. G., Merkulova L. N., Feodoritova Ye. L. Epidemic strains of influenza viruses A and B in the 2005-2006 season in Russia   | Summary
18 Lvov D. K., Shchelkanov M. Yu., Prilipov A. G., Deryabin P. G., Fedyakina I. T., Galkina I. V., Kireyev D. Ye., Frolov A. V., Akanina D. S., Usacheva O. V., Shlyapnikova O. V., Poglazov A. B., Morozova T. N., Proshina Ye. S., Grebennikova T. V., Zaberezhnyi A. D., Yakovlev S. S., Shcherbakova L. O., Shapovalov A. V., Zhalin M. V., Rudenko V. P., Pichuyev A. Ye., Litvin K. N., Varkentin A. V., Steshenko V. V., Kharitonov S. P., Proshina Ye. S., Samokhvalov Ye. I., Alkhovsky S. V., Aliper T. I., Martynovchenko V. V., Lysenko S. N., Vlasov N. A., Nepoklonov Ye. A. Interpretation of the epizootic outbreak among wild and domestic birds in the south of the European part of Russia in December 2007    | Summary
23 Kolobukhina L. V., Merkulova L. N., Burtseva Ye. I., Isayeva Ye. I., Shchelkanov M. Yu., Belyakova N. V., Grebennikova T. V., Polikushina O. E., Rotanov M., Malyshev N. A., Lvov D. K. Efficacy of ozeltamivir (TamifluTM) in adult influenza on the epidemic rise of morbidity in Russia in the 2006-2007 season   | Summary
27 Chernitsyna L. O., Karavanov A. S. Humoral immune response to structural and nonstructural proteins of tick-borne encephalitis virus in the natural history of the disease   | Summary
30 Lvov D. K., Shchelkanov M. Yu., Kolobukhina L. V., Lvov D. N., Galkina I. V., Aristova V. A., Morozova T. N., Proshina Ye. S., Kulikov A. G., Kogdenko N. V., Andronova O. V., Pronin N. I., Shevkoplyas V. N., Fontanetsky A. S., Vlasov N. A., Nepoklonov Ye. A. Serological monitoring of arbovirus infections in the estuary of the Kuban River (the 2006-2007 data)   | Summary
35 Malkhanov V. B., Shevchuk N. Ye., Marvanova Z. R. Imbalance of α- and γ-interferon levels in patients with herpetic keratitis   | Summary
38 Chubukova O. V., Khasanova S. S., Nikonorov Yu. M., Kulagin V. F., Chemeris A. V., Vakhitov V. A. Immunogenicity of N-protein of Puumala hantavirus for noninbred mice in the intramuscular administration of its gene DNA   | Summary
 
HISTORY OF VIROLOGY
41 Lashkevich V. A. 100 years of studying poliomyelitis virus and nonpoliomyelitis enteroviruses   | Summary
45 Vasilyev K. G. On the 60th anniversary of evidence for natural nidality of epidemic hemorrhagic fever
 
ANNIVERSARIES
46 Sokolova T. M., Podchernyaeva R. Ya. Mikhail Ignatyevich Sokolov (on the 100th anniversary of his birth)